De collecties

×

Waarschuwingsbericht

Botanische Tuinen maakt gebruik van cookies. Meer weten.
Nederlands

Negen van onze leden namen het initiatief om op één platform hun databank van levende planten beschikbaar te stellen. Dit project biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee de bezoeker de gegevens van de verschillende plantencollecties tegelijkertijd kan raadplegen.

Bekijk de plantencollecties op PLANTCOL

 

Het onstaan van Plantcol

In 2001 werd de eerste aanzet gegeven toen de V.B.T.A. een projectaanvraag indiende in het kader van een Meerjarig Ondersteuningsprogramma voor de Uitbouw van de Informatiemaatschappij (DWTC).
In 2002 werden voorbereidingen gemaakt voor het uitwerken van een website. In dat jaar werd ook beslist om met bosarboreta samenwerkingen af te sluiten via de V.B.T.A. leden, zelf zijn zij geen lid. Een verdere uitbouw van een inventaris van Belgische verzamelingen van cultuurplanten werd in het werk gesteld. De vzw "Plantencollectief" werd opgericht, open voor verzamelaars en bestuurders uit heel Vlaanderen. Het doel was om verzamelingen waarvan het voortbestaan bedreigd werd samen te brengen op één bewaarplaats, voor de registratie, de bescherming en de erkenning van waardevolle plantenverzamelingen.
In mei 2003 kwam zo "Plantcol" tot stand, een overkoepelend elektronisch informatiesysteem over genetische bronnen van levend plantenmateriaal en houtige gewassen. De oprichting van deze databank werd gesubsidieerd vanwege de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC).